NB-Uitgewers deel met leedwese die nuus dat een van Afrikaans se grootste stemme stil geraak het. Adam Small is op Saterdag 25 Junie oorlede nadat hy die vorige dag ’n operasie ondergaan het. Ons innige meegevoel gaan aan sy vrou, Rosalie, en sy familie.

Adam Small was een van die reuse van die Afrikaanse letterkunde. Hy het groot aansien geniet as digter en dramaturg, sowel as akademikus. Small het veral stem gegee aan die mense van die Kaapse Vlakte – beide deur die tematiek van sy werk en die wyse waarop hy Kaapse Afrikaans as literêre taal gevestig het, waarin ‘n gemeenskap se totale menswees uitgeleef word, en ook uitgedruk kan word. As lid van die Sestiger-beweging het hy baanbrekerswerk in Afrikaans gedoen.

Die erkenning wat hy reeds dekades vroeër verdien het, het weens die omstredenheid rondom sy werk agterweë gebly. Dié fout is eers ’n paar jaar gelede, in 2012, reggestel toe die Hertzogprys aan hom toegeken is en hy dit met grasie aanvaar het. Sy dankwoord by die aanvaarding van die prys is deur sy vrou, Rosalie, voorgelees, en het soos volg geëindig: “En heeltemal ten slotte, die belangrikste gedagte vir vanaand  moet wees: laat  die tesamevoeging van die name Hertzog en Adam Small ’n groot simboliek van versoening vir die mense van ons land wees. Politieke versoening is belangrik, maar intellektuele versoening, wat slegs deur die filosofie en die kuns gedra kan word, is diepsinniger en die grond van alles. Laat ons opvrolik. In daardie ewige woorde: Kô lat ons sing!”

Marga Stoffer, uitgewersbestuurder van NB-Uitgewers, het gesê: “Vir NB-Uitgewers was dit ’n voorreg om hierdie merkwaardige skrywer se werk te kon publiseer. Sy werk het mense se lewens diep geraak, en sy heengaan is ’n groot verlies vir Afrikaans.”

Tertius Kapp, fiksie-uitgewer by Tafelberg: “Adam Small het diep, skerp, slim en mooi spore getrap waarin ‘n generasie skrywers vandag kan naloop. Die wyse waarop hy ‘n geweldige intellek, medemenslikheid en sosiale betrokkenheid in drama en poësie kon saambring, is ongeëwenaard. Hy maak steeds vir ons lig: “moet hierie woorde soes moet kerse”.

Eloise Wessels, uitvoerende hoof van NB-Uitgewers: “Adam Small het gesê ‘ons lewe in ’n land van hart se bloei’, maar nou bloei ons harte oor die verlies van ’n skrywer wat in baie opsigte die gewete van die Afrikaanssprekende gemeenskap was.  Ons sal hom baie mis.”